دات نت نیوک

رئیس کمیسیون

سعيد معتمدنيا

نائب رئیس:

هومن فروهر

دبیر: حجت طنابي
اعضاء:امير اطمينان- حبيب رخسار طلب آذر

رئیس کمیسیون

آقای لقمان درباسیوند

نائب رئیس:

عادل بهلول زاده

دبیر: نادر شاه ميرزا
اعضاء:سعيد خليل زاده- صلاح الدين اسلامي- بابك اسداله بينا

رئیس کمیسیون

افشين نبي زاده

نائب رئیس:

هومن فروهر

دبیر: حجت طنابي
اعضاء:امير اطمينان- حبيب رخسار طلب آذر

رئیس کمیسیون

يعقوب داداش نژاد

نائب رئیس:

محي الدين خوران

دبیر: جعفر حسني صدر
اعضاء:حسن نوري-كامران اكرمي افشار-جعفرستاره چشم-رويا زينال زاده سلمان زماني-علي نجاري-النازشاملو-داريوش خدايي-جعفر روحي

رئیس کمیسیون

آقای افشین نبی زاده

نائب رئیس:

حكيمه متانت

دبیر: امير دادگستر
اعضاء: مسعود هاشمي- ندا سوگلي

رئیس کمیسیون

آقای محمد دهقان

اعضاء: سبحان نجفقليان- مهدي علي اشرفي-جعفر حسني صدر

رئیس کمیسیون

آقای سعيد صادقي

نائب رئیس:

سبحان نجفقليان

دبیر: سعيد شكوري
اعضاء: مرضيه رحماني- معصومه رشيدي