دات نت نیوک

هیئت رئیسه

  • كرم دهقان

    رئيس هيأت مديره

  • سعيد صادقي - نائب رئيس هيأت مديره

    نائب رئيس هيأت مديره

اعضای هیئت مدیره

افشين نبي زاده

عضو هيأت مديره
 

محمد دهقان

عضو هيأت مديره
 

يعقوب داداش نژاد

عضو هيأت مديره
 

سعيد معتمدنيا

عضو هيأت مديره
 

لقمان درباسي وند

عضو هيأت مديره
 

 

 

 

 

هومن فروهر

بازرس هيأت مديره

 

 

 

 

رويا زينال زاده

بازرس هيأت مديره