دات نت نیوک
تاریخ ایجاد: تعداد بازدید: 49 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: host
چگونگی تمدید دفترچه وکالت

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه وکالت

ارائه اصل و کپی مفاصاحساب دارایی

ارائه دفترچه تمبر مالیاتی

ابطال تمبر دفترچه پایه یک به ازای هر سال به مبلغ هفت میلیون ریال 7.000.000

ابطال تمبر دفترچه پایه دو به ازای هر سال به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال 4.500.000

ارائه یک نسخه روزنامه رسمی _ در صورتیکه تاکنون ارائه نشده

پرداخت هزینه تمدید و ارائه  کپی و اصل فیش

*هزينه تمديد دفترچه وكالت پايه 2و1 براي استان تهران 2.000.000 ريال به حساب سیبای بانک ملی - 0105497656005 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واريز گردد.

*هزينه تمديد دفترچه وكالت پايه 2و1 براي ساير استانها 2.000.000 ريال مي باشد كه 1.000.000 ريال بابت حق عضويت استان مربوطه و 1.000.000  ريال به حساب سیبای بانک ملی - 0105497656005 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی واريز گردد .

 تکمیل فرم مخصوص تمدید دفترچه

نامه از دادگستری حوزه قضایی مبنی بر همکاری در بخش معاضدت قضایی _بجز شهر تهران

 

ویژه وکلای تهران

ارائه گواهی واحد ارشاد مجتمع های قضایی 6 ماهه دوم سال قبل و 6 ماهه سال جاری