دات نت نیوک
تاریخ ایجاد: تعداد بازدید: 17 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده:
تمديد دفترچه سال97

همكار گرامي با سلام نظر بر اينكه تمديد اعتبار دفترچه وكالت آغاز گرديده لذا خواهشمند است لغايت آبان ماه جاري نسبت به تحويل مدارك خود به اضافه 2 قطعه عكس 4*3 اقدام فرمايند ضمناً مي توانيد با مراجعه به نشاني www.adliran.ir يا دفاتر خدمات الكترونيك قضائي نسبت به ابطال تمبر تمديد اقدام نمائيد.

مركز وكلاي قوه قضائيه استان 

مدارک مورد نیاز برای تمدید دفترچه وکالت 1397

  1. تکمیل فرم تمدید
  2. تكميل فرم تعهدنامه
  3. پرداخت هزینه تمدید از بابت یکسال تمديد مبلغ يك ميليون ريال و دو سال تمدید دو ميليون ريال واريزي بحساب 0105497656005  بانک ملی بنام هیأت اجرائی مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائيه و ارائه فيش آن.
  4. ابطال تمبر در واحد تمبر دادگستری يا از طريق سايت مركز از بابت یکسال تمديد-پايه يك هشت ميليون ريال پایه دو پنج ميليون ريال و از بابت دو سال تمديد دو برابر مبلغ فوق.
  5. ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی مربوط به پرداخت ماليات شغلي سال 95
  6. تأییدیه واحد معاضدت قضائی دادگستری در خصوص همکاری سالانه وكيل با واحد ارشاد.
  7.  گواهي حسابداری استان در مورد پرداخت حق عضویت.
  8. 2 قطعه عكس 4*3 
فرمهاي تمديد:

/Portals/0/tamdid_vekalat96.pdf

/Portals/0/v_taahod.pdf