دات نت نیوک
گروه
معاون رئیس قوه قضايیه گفت: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است، طبعا موج آخر کم‌کاری‌هاي بی‌نظمی‌های حقوقی و مشکلاتی است که منشا آن‌ها در بخش‌های دیگر و خارج از قوه قضايیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث برو...
دوشنبه 25 بهمن 1395
جای شگفتی است که گردانندگان بازی کثیف بورسیه‌ها، اندکی از اراده خود در نابودکردن روح و روان بورسیه‌ها و عدم امکان برای ورود این افراد به دانشگاه‌ها کوتاه نیامدند و در مقابل نهادهای قضایی و نظارتی علی رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام قانونی و قضایی...
دوشنبه 25 بهمن 1395
مهمترین نکاتی که در انتخاب وکیل باید بدانیم، چیست؟ در انتخاب یک وکیل احساس مسئولیت فرد امری اساسی خواهد بود؛ زیرا رابطه وکیل و موکل مبتنی بر اعتماد طرفین است. از نظر حرفه‌ای اگر وکیلی در چارچوب رفتار و عملکرد سازمانی خود، مرتکب تخلفی شود، مرجع رسیدگ...
دوشنبه 25 بهمن 1395
چهارشنبه 25 اسفند 1395
چهارشنبه 25 اسفند 1395
شنبه 17 تیر 1396
شنبه 14 مرداد 1396
پنجشنبه 25 آبان 1396
فرم شوراي عالي ، مركز وكلا ، مركز وكلاي قوه قضائيه ؛ مركز وكلاي قوه قضائيه آذربايجانغربي ، مركز وكلاي قوه قضائيه استان
شنبه 04 آذر 1396