دات نت نیوک
گروه
معاون رئیس قوه قضايیه گفت: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است، طبعا موج آخر کم‌کاری‌هاي بی‌نظمی‌های حقوقی و مشکلاتی است که منشا آن‌ها در بخش‌های دیگر و خارج از قوه قضايیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث برو...
دوشنبه 25 بهمن 1395
جای شگفتی است که گردانندگان بازی کثیف بورسیه‌ها، اندکی از اراده خود در نابودکردن روح و روان بورسیه‌ها و عدم امکان برای ورود این افراد به دانشگاه‌ها کوتاه نیامدند و در مقابل نهادهای قضایی و نظارتی علی رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام قانونی و قضایی...
دوشنبه 25 بهمن 1395
مهمترین نکاتی که در انتخاب وکیل باید بدانیم، چیست؟ در انتخاب یک وکیل احساس مسئولیت فرد امری اساسی خواهد بود؛ زیرا رابطه وکیل و موکل مبتنی بر اعتماد طرفین است. از نظر حرفه‌ای اگر وکیلی در چارچوب رفتار و عملکرد سازمانی خود، مرتکب تخلفی شود، مرجع رسیدگ...
دوشنبه 25 بهمن 1395
چهارشنبه 25 اسفند 1395
چهارشنبه 25 اسفند 1395
چهارشنبه 25 اسفند 1395
پنجشنبه 24 مرداد 1398